Posvätenie hrobového miesta na pochovávanie nenarodených potratených detí v Prestavlkoch

11.11.2016 09:59

V nedeľu, 30. októbra 2016 sa za účasti veriacich a médií konala v obci Prestavlky v okrese Žiar nad Hronom  inštalácia hrobového miesta na pochovávanie nenarodených potratených detí.

14-hrobové miesto v tvare ležiaceho kolumbária vzniklo z podnetu Občianskeho združenia Tóbi so sídlom v Prestavlkoch,  v spolupráci s dp. farárom Jánom Holbíkom, správcom farnosti a samosprávou Obce Prestavlky. Keďže toto dôstojné miesto posledného odpočinku nenarodených potratených detí budovali aktivisti svojpomocne, náklady na jeho vytvorenie nepresiahli 700 eur. Projekt finančne  podporila aj nezisková organizácia Kanet.

Už viac ako štyri roky môžu rodičia z celého Slovenska pochovávať tielka svojich potratených detí v obci Nevoľné pri Kremnici, kde sme 22.2.2012 za účasti verejnosti, predstaviteľov Cirkvi, poslancov NR SR a médií, inštalovali na Slovensku prvé miesto na pochovávanie nenarodených potratených detí.

Prestavlky sú po Nevoľnom  druhou obcou na Slovensku, ktorá rešpektuje Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a dáva možnosť rodičom potratených detí pochovať v miestnom cintoríne ich telesné pozostatky. Pochovávanie nenarodených potratených detí umožňuje  slovenská legislatíva už od 1.11.2005. Vtedy nadobudol platnosť Zákon  č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve,  novelizovaný v roku 2010.

V súčasnosti  je platný Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorý dovoľuje pochovávať telesné pozostatky nenarodených potratených detí, bez ohľadu na váhu potrateného plodu, alebo dĺžku tehotenstva. Dôstojná rozlúčka a pochovanie tielka potrateného dieťaťa umožňuje matkám rýchlejšie sa vyrovnať so stratou dieťatka a zmierniť postabortívny syndróm.

Obrad posvätenia hrobového miesta v Prestavlkoch  sa začal modlitbou  Korunky Božieho milosrdenstva a pokračoval Liturgiou slova.  Požehnanie hrobového miesta vykonal dp. farár Ján Holbík.  Prosbami veriacich, modlitbou Otčenáš a požehnaním všetkých prítomných sa ukončila táto ojedinelá pietna akcia. Vhodnými piesňami ju dôstojne sprevádzala miestna ženská spevácka skupina.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek  spôsobom podieľali na vytvorení tohto druhého hrobového miesta na Slovensku. Nájdu  v ňom dôstojné miesto svojho posledného odpočinku deti, ktoré umreli skôr, ako sa mohli narodiť.

 

                                                                                                                                     OZ Tóbi

                                                                                                                                     Magdaléna Poloňová

—————

Späť