Relácia RTVS, redaktorka Zuzana Kupcová,

04.02.2014 11:50

13. januára 2014 v poludňajšej relácii Rádiožurnál sa redaktorka RTVS Zuzana Kupcová 

s jej vlastnou profesionalitou venovala potrebe pochovávať potratené deti. 

Veľmi oceňujeme jej snahu pravdivo informovať poslucháčov RTVS

o vzťahu rodičov a verejnosti k tielkam potratených detí,

ktoré si tak, ako ostatné ľudské telá, zasluhujú našu úctu

a dôstojné nakladanie s nimi.

 

—————

Späť