Dokumenty

Dokumenty, ktoré odporúčajú pochovávať potratené ľudské plody, alebo predčasne odňaté ľudské plody :

 

1. Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 z 3.3.2010, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2011.

 

Zákon 131 z 2010 o Pohrebníctve.doc (30 kB)

 

2. Donum vitae (Rím 22.2.1987, Kongregácia pre náuku viery)

 „Mŕtve zárodky, či už po umelom, alebo spontánnom potrate je potrebné rešpektovať, ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí“ (čl.4)

 

3. Deklarácia práv počatého dieťaťa (SR prijala Deklaráciu 1.6.1999)

        1. „Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti.“ 

        2. „Počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb.“ (čl.9)

 

4. Katolícka cirkev umožňuje pochovávať aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa, čoho dôkazom sú Pohrebné obrady  (SSV 2008 Trnava) so špeciálnou modlitbou na str. 139.