Otázky a odpovede

Ak by rodičia chceli svoje nenarodené dieťa pochovať, ako majú postupovať?

V prvom rade je potrebné, aby rodič požiadal gynekologicko-pôrodnícke pracovisko o pochovanie svojho dieťaťa. Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie.  (Pozn. takto to však v praxi nefunguje).

 Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami zaslané na patológiu. Jedna kópia zostáva na patológii,   druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie vtedy,  keď  pohrebná služba predloží doklad o obstarávaní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Následne výdaj pozostatkov plodu  zaeviduje.

List o prehliadke mŕtveho sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza ho žiadosť o pochovanie. Pozostalí nemajú nárok na pohrebný príspevok (pretože nejde o občana mesta, obce).

Dôležitá poznámka:

Tlačivo na Žiadosť o pochovanie potrateného dieťaťa nájdete vo Vestníku MZ z 1.5.2006 alebo stiahnuť tu:

  tlačivo - žiadosť  

 

V prípade potreby môžete kontaktovať: Magdaléna Poloňová, OZ Tóbi, 0915 214 915. Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke Fóra života.

 

Mgr. BeLic. Pavla Bicianová,

B. Bystrica, 19.3.2012  v TV LUX.

—————